webmaster


APPASSIONATA (1982/English)

Appassionata is strictly protected by copyright.

Applications for performance rights, both professional and amateur, should be addressed to:

PD Uys Productions

productions@evita.co.za

But please read the play with pleasure.

Download the text of Appassionata


Fascinating. That's the first word to come to mind to describe this experimental, dramatic profile of a concert pianist. Appassionata is a powerful and incisive, yet highly entertaining, study of the artist's dilemma.

– Adrienne Sichel,  Pretoria News, 6 July 1982


Appassionata is 'n seldsame teatergebeurtenis — 'n mens wil byna se eenmalig omdat slegs 'n konsertpianis en tegelyk aktrise ... dit kan laat materialiseer. Die drama handel oor die wrywing wat daar in die huwelik tussen die konsertpianiste en haar ewe vooruitstrewende man heers. Na 'n periode van vier jaar het hulle mekaar se beroepswerelde deurgrond. Die glans wat twee teenoorgestelde pole kan uitstraal, is doodgevryf en verwring. Al wat hulle nog kan doen is om mekaar op kunstige manier te begunstig. Vir die res is die ander se lewe 'n blok om die been.

– Paul Boekkooi,  Oggendblad, 7 July 1982

APPASSIONATA