webmaster

Home About Events Issues Plays Memoirs Articles Interviews Reviews Video Photos Archives

DIE VAN AARDES

VAN GROOTOOR

DIE VAN AARDES VAN GROOTOOR   (1978/Afrikaans)

Die Van Aardes Van Grootoor is strictly protected by copyright.

Applications for performance rights, both professional and amateur, should be addressed to:

PD Uys Productions

PO Box 175

Darling 7345

 

Download the text of Die Van Aardes Van Grootoor

 

Die Van Aardes raak ook Afrikaner-wees diep — maar op 'n manier wat my meer lief gemaak het vir my volk en trots om 'n Afrikaner te wees.

– Don Lamprecht,  Die Transvaler

 

Wat nou in Die Laager (by die Markteater) gebeur is g'n ydele omstredenheid nie, maar net soveel geskiedenis as een van die Taalbewegings.

– Cas van Rensburg,  Beeld

 

In 24 years of reviewing ... I don't think I have laughed so much so consistently during any single performance.

– Ian Gray,  The Star

 

Die doel is .. om met totale afwesigheid van pieteit, genadeloos die draak te steek met alles wat heilig en onaantasbaar is...

– Jeanne Coetzer, Beeld

 

'n Mens rafel behoorlik uit.

– Johan Bruwer, Rapport